تبلیغات
ღحـــس میــــكنم تــــو رو ...ღ - حـــس میــــكنم تــــو رو ... (پست ثابت)

حـــس میــــكنم تــــو رو ... (پست ثابت)

چهارشنبه 14 تیر 1391 09:30 ب.ظ

نویسنده : مینــــا

حــــس مــــی کنــــم تــــو رو،تــــو هــــرشــــب خــــودم

مــــن عاشــــق همیــــن احســــاس تــــو شــــدم

حــــست جهــــان مــــو وارونــــه مــــی کنــــه

آرامــــشت منــــو دیــــوونـــه مــــی کنــــه

حــــس مــــی کنــــم تــــورو یــه عمــــره تــــو خــــودم

بـازم بـه مــــن بگــــو دیــــر عاشــــقت شــــدم

کشــــتی غــــرورمــــو دیــــوونگــــی کنــــم

بـازم مــــنو بکــــش تـا زندگــــی کنــــم

مــــی میــــرم از جنــــون تــا گریــــه مــــی کنــــی

بــا بغــــض هــــر شــــبت بـا مــــن چــــه مــــی کنــــی

چشــــمای خیســــتو رو بغــــض مــــن ببنــــد

مــــن گریــــه مــــی کنــــم حــــالا بــــرام بــــخند

مــــن در کنــــار تــــو دریــــای خــــاطرم

وا مــــی کنــــی درو بــــی تــــو کجــــا بــــرم

حــــس مــــی كنــــم تــــورو تــــو هــــرشــــب خــــودم

مــــن عاشــــق همــــین احســــاس تــــو شــــدم

حــــسـت جــــهان مــــو وارونــــه مــــی کنه

آرامشــــت مــــنو دیوونــــه مــــی کـنه…
دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 16 مهر 1391 10:29 ب.ظنمایش نظرات 1 تا 30